Grafical.dk støtter GROW | FOR | IT med træplantning

9. juli 2019
Grafical.dk støtter GROW | FOR | IT med træplantning
Klimaet er en vigtig sag for os at støtte. Vi har valgt at hjælpe GROW | FOR | IT i deres arbejde med at plante træer. Undersøgelser har vist at skovrejsning er en af de mest effektive løsningsmodeller, der kan købe menneskeheden mere tid til den nødvendige energi-omstilling ved at opsuge og binde CO₂ fra atmosfæren i træer i vækst.

Du kan også støtte træplantning her eller få mere information om hvordan træplantning kan fjerne en meget stor del af udledningen af CO₂.