Faneblade JAN-DEC

Skal dine følgesedler, fakturaer ell. sorteres efter hvilken måned i har modtaget varer m.v. er faneblade med inddelingen jan-dec perfekte. Det er super hurtigt at sætte fakturaen eller følgesedlen ind i mappen under den ønskede måned.  En anden mulighed er selvfølgelig at vælge faneblade med 1-12.